WATERSTOF ADEMTEST
(Lactose ademtest)

artseninfo

In het kort:

Doel: Aantonen van gestoorde lactose resorptie
Gemaakte afspraak: binnen 1 week
Voorbereiding voor patiënt: Minimaal 8 uur nuchter, dieet dag voorafgaand aan de test
Test duurt: ± 2½ uur
Testkamer: L-448; melden bij de balie van de Hematologie aan het begin van L-4
Uitslag: Binnen 1 werkdag
Meer informatie: Diagnostiek MDL-lab
Tel: (010) 70 34411

Wanneer vraagt u deze test aan?
Een waterstof ademtest kan worden aangevraagd bij verdenking op een gestoorde lactose resorptie. Dit kan een uiting zijn van:
- een lactase deficiëntie.
- een versnelde dunne darm passage.
- bacteriële overgroei.
- coeliakíe.

Hoe wordt de test aangevraagd?
De test kan worden aangevraagd via tel. (010) 70 34411. Externe aanvragers kunnen een schriftelijk consult aan de patiënt meegeven. Intern kan gebruik worden gemaakt van een consultformulier of het MDL-laboratorium formulier.

Voorbereiding op de test.
Voor het krijgen van een betrouwbare uitslag moet de patiënt de dag voor de test geen peulvruchten, koolsoorten, uien, prei, radijs, paprika, asperges, knoflook, taugé, champignons en zemelen eten, omdat deze producten veel waterstof geven bij vertering. De beginwaarde van de test is dan te hoog (>100 ppm), hetgeen kan leiden tot onbetrouwbare testresultaten.
Verder moet de patiënt bij aanvang van de test minimaal 8 uur nuchter zijn. Ook tijdens de 2 ½ uur durende test moet de patiënt nuchter blijven. De patiënt moet minimaal vier weken gestopt zijn met antibiotica.
Bij vermoeden van lactase deficiëntie dit graag vermelden op het aanvraagformulier bij anamnese / voorgeschiedenis.

Hoe wordt de test uitgevoerd?
De test begint met twee keer te blazen in een spuit voor het verkrijgen van de uitgangswaarde H2. Vervolgens drinkt de patiënt 50 gram lactose in waterige oplossing. Na 2 ½ uur wachten wordt weer twee keer geblazen. Hiermee is de testafname klaar. De testdosis bestaat uit 50 gram lactose in water (= licht zoet). Als de patiënt lactase deficiënt is dan volgt waarschijnlijk binnen de 2 ½ uur durende wachtperiode diarree. In deze gevallen wordt een extra luchtmonster genomen direct na diarree.

Hoe werkt de test?
Indien er een bacteriële overgroei aanwezig is zal de testdosis lactose, in een vroeg stadium d.w.z., nog voordat het omgezet kan worden door lactase, door deze bacterieflora worden gemetaboliseerd. Ook als de patiënt geen of onvoldoende lactase produceert of er is een versnelde passage komt er waterstof vrij. Deze waterstof kunnen we dan meten in de uitademingslucht.

Op welke manier krijgt u de uitslag van de test?
De uitslag kan in principe binnen een werkdag bekend zijn. Wij sturen u zo snel mogelijk de uitslag schriftelijk toe. Intern verschijnt de uitslag in het ZIS onder de kolom lab.

Uitslag:
Normaal waarde: < 30 ppm verschil tussen uitgangswaarde en de waarde na 2 ½ uur.
Uitgangswaarde moet kleiner dan 100 ppm zijn.

Een negatieve uitslag, wat nu?
Bij een negatieve uitslag is er geen gestoorde lactose resorptie. De klachten zullen waarschijnlijk een andere oorzaak hebben. Een vals negatieve uitslag kan ontstaan door:
- Methanogene bacteriën die H2 verbruiken en omzetten in CH4. Bij zeer sterk vermoeden van lactasedeficiëntie kan een lactulose ademtest gedaan worden. Lactulose wordt niet gehydrolyseerd en komt wel aan in het colon. Als er dan nog geen waterstof gemeten kan worden, dan behoort de patiënt tot de "CH4-makers".
- Recent gebruik van antibiotica: colonflora uitgeschakeld.
- Zuur milieu in het colon: voorbehandelen met MgSO4.

Een positieve uitslag, wat nu?
Bij een verschil van meer dan 30 ppm H2 tussen de uitgangswaarde en de waarde na 2 ½ uur, dan heeft de patiënt of last van lactase deficiëntie of last van een bacteriële overgroei of van een versnelde passage of van spruw. Verder onderzoek zoals een dunne darmbiopt op disaccharidasen is een van de mogelijkheden. Om te differentiëren tussen bacteriële overgroei en lactase deficiëntie kan men ook een galzuurademtest doen. De uitslag zou vals positief kunnen zijn, als de patiënt voor aanvang van de test niet nuchter was.

Voor eventuele vragen contact opnemen met:
Laboratorium MDL
Tel: 010-4635417